معرفی بازی This War of Mine

یکی دیگر از بهترین‌های سبک بقا، بازی This War of Mineاست. این اثر زندگی مردمان را طی یک جنگ به نمایش می‌گذارد و وظیفه شما به عنوان یک بازیکن این است که از دست سربازها پنهان شوید، منابع و تجهیزات موردنیاز را جمع‌آوری کنید و از همه مهم‌تر اینکه تصمیماتی بگیرید که امنیت شما و دوستان‌تان را حفظ کند.

معرفی بازی This War of Mine
معرفی بازی This War of Mine
Comments are closed.