Tag: FlipaClip

دانلود نرم افزار طراحی کارتونی FlipaClip 1.5.2.2 – اندروید

دانلود نرم افزار طراحی کارتونی FlipaClip 1.5.2.2 – اندروید
FlipaClip برنامه خوبی در زمینه زنده کردن خاطرات کودکی توسط طراحی کردن به صورت نقاشی وار در گوشی های اندروید می باشد. کاربران می توانند تا توسط این برنامه طرح های خود را به صورت انیمیشن در آورده  آنها را متحرک سازند. برنامه دارای بخش های متنوعی و از جمله استفاده از فیلتر های زیبای […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار طراحی کارتونی FlipaClip 1.5.2.2 – اندروید

    FlipaClip برنامه خوبی در زمینه زنده کردن خاطرات کودکی توسط طراحی کردن به صورت نقاشی وار در گوشی های اندروید می باشد. کاربران می توانند تا توسط این برنامه طرح های خود را به صورت انیمیشن در آورده  آنها را متحرک سازند. برنامه دارای بخش های متنوعی و از جمله استفاده از فیلتر های زیبای […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار طراحی کارتونی FlipaClip 1.5.2.2 – اندروید

    سپهر نیوز