Tag: DU

دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری DU Battery Saver 4.1.6 – اندروید

دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری DU Battery Saver 4.1.6 – اندروید
DU Battery Saver برنامه قدرتمندی به منظور صرفه جویی در باتری گوشی می باشد که با صورت رایگان برای اندروید ارائه شده است. شما توسط این برنامه می توانید طول عمر باتری خود را افزایش داده و ۵۰ درصد بیشتر از عمر باتری برای گوشی خود استفاده نمایید. برنامه دارای مباحث هوشمندی در دل خود […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری DU Battery Saver 4.1.6 – اندروید

    DU Battery Saver برنامه قدرتمندی به منظور صرفه جویی در باتری گوشی می باشد که با صورت رایگان برای اندروید ارائه شده است. شما توسط این برنامه می توانید طول عمر باتری خود را افزایش داده و ۵۰ درصد بیشتر از عمر باتری برای گوشی خود استفاده نمایید. برنامه دارای مباحث هوشمندی در دل خود […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری DU Battery Saver 4.1.6 – اندروید

    اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی