Tag: Detective

دانلود بازی Solitaire Detective The Frame-Up برای PC

دانلود بازی Solitaire Detective The Frame-Up برای PC
بازی Solitaire Detective The Frame-Up در سبک فکری می باشد که توسط Bigfishgames طراحی و منتشر شده است. وقتی جورج متهم به سرقت از جواهرفروشی می شود از دوست خود ماری درخواست کمک می کند تا بی گناهی او را ثابت کند. جورج عقیده دارد که گرفتار تله شده است اما این نظر او توسط […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی Solitaire Detective The Frame-Up برای PC

    بازی Solitaire Detective The Frame-Up در سبک فکری می باشد که توسط Bigfishgames طراحی و منتشر شده است. وقتی جورج متهم به سرقت از جواهرفروشی می شود از دوست خود ماری درخواست کمک می کند تا بی گناهی او را ثابت کند. جورج عقیده دارد که گرفتار تله شده است اما این نظر او توسط […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی Solitaire Detective The Frame-Up برای PC

    دانلود آهنگ جدید