Tag: Days

دانلود بازی Last Days of Old Earth برای PC

دانلود بازی Last Days of Old Earth برای PC
جایی برای مدافعه نیست. دفاع در زمین جنگ معنای مرگ دارد یا هدفی برای جستجوی ما برای آخرین تشعشعات خورشید است. ما باید از این زمین های بایر بد و شوم فرار کنیم و خانه ای جدید پیدا کنیم. آینده ای جدید. بازی Last Days of Old Earth عنوانی turn-based و استراتژیک می باشد که […]

نوشته مرتبطی وجود ندارد

دانلود بازی Last Days of Old Earth برای PC

جایی برای مدافعه نیست. دفاع در زمین جنگ معنای مرگ دارد یا هدفی برای جستجوی ما برای آخرین تشعشعات خورشید است. ما باید از این زمین های بایر بد و شوم فرار کنیم و خانه ای جدید پیدا کنیم. آینده ای جدید. بازی Last Days of Old Earth عنوانی turn-based و استراتژیک می باشد که […]

نوشته مرتبطی وجود ندارد

دانلود بازی Last Days of Old Earth برای PC

فیلم سریال آهنگ