Tag: Core

انتقال و ویرایش اطلاعات سرورهای اف تی پی Core FTP Pro 2.2 Build 1885

انتقال و ویرایش اطلاعات سرورهای اف تی پی Core FTP Pro 2.2 Build 1885
Core FTP Pro یک نرم افزار قدرتمند برای اتصال به سرورهای اف تی پی می باشد .نسخه جدید این نرم افزار قابلیت های جدیدی را به خود اضافه کرده است که همین امر موجب شده که در لیست برترین نرم افزار های مدیریت اف تی پی قرار گیرد .Core FTP Pro قابلیت نمایش اطلاعات سرور […]

  • YARPP powered by AdBistro

    انتقال و ویرایش اطلاعات سرورهای اف تی پی Core FTP Pro 2.2 Build 1885

    Core FTP Pro یک نرم افزار قدرتمند برای اتصال به سرورهای اف تی پی می باشد .نسخه جدید این نرم افزار قابلیت های جدیدی را به خود اضافه کرده است که همین امر موجب شده که در لیست برترین نرم افزار های مدیریت اف تی پی قرار گیرد .Core FTP Pro قابلیت نمایش اطلاعات سرور […]

  • YARPP powered by AdBistro

    انتقال و ویرایش اطلاعات سرورهای اف تی پی Core FTP Pro 2.2 Build 1885