Tag: Connection

دانلود نرم افزار مدیریت وای فای WiFi Connection Manager 1.6.1.3 – اندروید

دانلود نرم افزار مدیریت وای فای WiFi Connection Manager 1.6.1.3 – اندروید
WiFi Connection Manager برنامه قدرتمندی به منظور ارتباط بهتر با وای فای می باشد که به منظور مدیریت اتصال های مجاز و غیرمجاز و دسترسی های آنها ارائه شده است. کاربران اندروید توسط این برنامه می توانید مدیریت اتصال شبکه های وای فای را کنترل کرده و بهترین نحوه ارائه سرعت و اتصال را تعیین […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار مدیریت وای فای WiFi Connection Manager 1.6.1.3 – اندروید

    WiFi Connection Manager برنامه قدرتمندی به منظور ارتباط بهتر با وای فای می باشد که به منظور مدیریت اتصال های مجاز و غیرمجاز و دسترسی های آنها ارائه شده است. کاربران اندروید توسط این برنامه می توانید مدیریت اتصال شبکه های وای فای را کنترل کرده و بهترین نحوه ارائه سرعت و اتصال را تعیین […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار مدیریت وای فای WiFi Connection Manager 1.6.1.3 – اندروید

    خبر فرهنگیان