Tag: Bulletstorm

دانلود بازی Bulletstorm Full Clip Edition-PLAZA برای کامپیوتر

دانلود بازی Bulletstorm Full Clip Edition-PLAZA برای کامپیوتر

سرانجام نسخه فاقد Denuvo برای دانلود بازی Bulletstorm Full Clip Edition در تاریخ ۵دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد. گروه PLAZA به سرعت این نسخه را که تنها از Steam DRM استفاده می کند و شامل تمامی آپدیت ها و بسته های الحاقی تا تاریخ ۵دسامبر ۲۰۱۷ می شود را کرک و منتشر نمود. دانلود بازی Bulletstorm […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود بازی Bulletstorm Full Clip Edition-PLAZA برای کامپیوتر

    سرانجام نسخه فاقد Denuvo برای دانلود بازی Bulletstorm Full Clip Edition در تاریخ ۵دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد. گروه PLAZA به سرعت این نسخه را که تنها از Steam DRM استفاده می کند و شامل تمامی آپدیت ها و بسته های الحاقی تا تاریخ ۵دسامبر ۲۰۱۷ می شود را کرک و منتشر نمود. دانلود بازی Bulletstorm […]

    نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود بازی Bulletstorm Full Clip Edition-PLAZA برای کامپیوتر