Tag: Brushes

دانلود مجموعه براش Cloud Brushes

دانلود مجموعه براش Cloud Brushes
براش یا قلمو – Brush  یکی از ابزار های است  که در ویرایش تصاویر در فتوشاپ به کرات استفاده می شود براش ها که با فرمت abr . مورد استفاده قرا میگیرند مانند سایر ابزاری های فتوشاپ بسیار  موثر می باشند که شما هم اکنون می توانید مجموعه براش Cloud Brushes را از دانـــلودها دریافت کنید. […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود مجموعه براش Cloud Brushes

    براش یا قلمو – Brush  یکی از ابزار های است  که در ویرایش تصاویر در فتوشاپ به کرات استفاده می شود براش ها که با فرمت abr . مورد استفاده قرا میگیرند مانند سایر ابزاری های فتوشاپ بسیار  موثر می باشند که شما هم اکنون می توانید مجموعه براش Cloud Brushes را از دانـــلودها دریافت کنید. […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود مجموعه براش Cloud Brushes

    فانتزی