Tag: Bootstrap

دانلود فیلم آموزش ساخت و توسعه تم وردپرس توسط Bootstrap

دانلود فیلم آموزش ساخت و توسعه تم وردپرس توسط Bootstrap
این دوره آموزشی کاربران علاقه مند به طراحی تم های وردپرس را همراهی خواهد کرد و روش های گسترده برای توسعه چنین تم هایی را آموزش خواهد داد. آشنایی با مفاهیم تایپ کدهای مربوطه و همچنین مهارت های جدید در طراحی آسان و سریع تم ها از جمله مباحث این دوره آموزشی ۶ ساعته می […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش ساخت و توسعه تم وردپرس توسط Bootstrap

    این دوره آموزشی کاربران علاقه مند به طراحی تم های وردپرس را همراهی خواهد کرد و روش های گسترده برای توسعه چنین تم هایی را آموزش خواهد داد. آشنایی با مفاهیم تایپ کدهای مربوطه و همچنین مهارت های جدید در طراحی آسان و سریع تم ها از جمله مباحث این دوره آموزشی ۶ ساعته می […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش ساخت و توسعه تم وردپرس توسط Bootstrap