Tag: 80

نرم افزار هواشناسی YoWindow 4 Build 80 Final Unlimited Edition

نرم افزار هواشناسی YoWindow 4 Build 80 Final Unlimited Edition
YoWindow نرم افزار ای بسیار مفید و کاربردی می باشد. این برنامه که حجم بسیار کمی دارد، می تواند روی یک پشت زمینه زیبا، وضعیت آب و هوای محل زندگیتان را در روز جاری و سه روز آینده نشان بدهد. بعد از نصب برنامه سرعت وزش بد، رطوبت، درجه حرارت، ابری، آفتابی یا بارانی بودن […]

نوشته مرتبطی وجود ندارد

نرم افزار هواشناسی YoWindow 4 Build 80 Final Unlimited Edition

YoWindow نرم افزار ای بسیار مفید و کاربردی می باشد. این برنامه که حجم بسیار کمی دارد، می تواند روی یک پشت زمینه زیبا، وضعیت آب و هوای محل زندگیتان را در روز جاری و سه روز آینده نشان بدهد. بعد از نصب برنامه سرعت وزش بد، رطوبت، درجه حرارت، ابری، آفتابی یا بارانی بودن […]

نوشته مرتبطی وجود ندارد

نرم افزار هواشناسی YoWindow 4 Build 80 Final Unlimited Edition

خبر جدید