Tag: 6.2.04

نرم افزار طراحی و نقاشی OpenCanvas 6.2.04

نرم افزار طراحی و نقاشی OpenCanvas 6.2.04
نرم افزار OpenCanvas ،یک نرم افراز طراحی و نقاشی با ویژگی های جالب برای مبتدیان می باشد.این نرم افزار نقاشی های با کیفیت بالا با لایه های متفاوت تولید می کند.شامل توانایی ترکیب زنگ الگو برای ایجاد gradations درون تصاویر. این قادر به خواندن و ذخیره به BMP ، JPEG ، فعلی ، و حتی […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار طراحی و نقاشی OpenCanvas 6.2.04

    نرم افزار OpenCanvas ،یک نرم افراز طراحی و نقاشی با ویژگی های جالب برای مبتدیان می باشد.این نرم افزار نقاشی های با کیفیت بالا با لایه های متفاوت تولید می کند.شامل توانایی ترکیب زنگ الگو برای ایجاد gradations درون تصاویر. این قادر به خواندن و ذخیره به BMP ، JPEG ، فعلی ، و حتی […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار طراحی و نقاشی OpenCanvas 6.2.04