Tag: 3.0.15

دانلود نرم افزار سلفی Self Camera Shot 3.0.15 – اندروید

دانلود نرم افزار سلفی Self Camera Shot 3.0.15 – اندروید
Self Camera Shot یک برنامه کاربردی و بسیار مفید برای دوستداران تصاوی سلفی میباشد. شما با این برنامه می توانید تصاویری از راه دور را نه با فشردن دکمه شات بلکه با صوت و کف زدن تهیه نمایید. در این حالت برنامه صدای شما را تشخیص داده و می تواند در بهترین جالت تصویر شما […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار سلفی Self Camera Shot 3.0.15 – اندروید

    Self Camera Shot یک برنامه کاربردی و بسیار مفید برای دوستداران تصاوی سلفی میباشد. شما با این برنامه می توانید تصاویری از راه دور را نه با فشردن دکمه شات بلکه با صوت و کف زدن تهیه نمایید. در این حالت برنامه صدای شما را تشخیص داده و می تواند در بهترین جالت تصویر شما […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار سلفی Self Camera Shot 3.0.15 – اندروید

    گیم پلی استیشن