Tag: 2.1.5

دانلود USB Secure 2.1.5 – نرم افزار قفل گذاری بر روی USB ها

دانلود USB Secure 2.1.5 – نرم افزار قفل گذاری بر روی USB ها

دانلود USB Secure نرم افزار قفل گذاری بر روی USB ها می باشد. دیگر کمتر کسی را پیدا می کنید که با کامپیوتر آشنایی نداشته باشد و یک فلش مموری در جیبش نباشد. طبیعی است با زیاد شدن استفاده از یک وسیله ، مشکلات آن نیز یکی یکی پدیدار خواهد شد. ویروسی شدن فلش مموری […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود USB Secure 2.1.5 – نرم افزار قفل گذاری بر روی USB ها

    دانلود USB Secure نرم افزار قفل گذاری بر روی USB ها می باشد. دیگر کمتر کسی را پیدا می کنید که با کامپیوتر آشنایی نداشته باشد و یک فلش مموری در جیبش نباشد. طبیعی است با زیاد شدن استفاده از یک وسیله ، مشکلات آن نیز یکی یکی پدیدار خواهد شد. ویروسی شدن فلش مموری […]

    نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود USB Secure 2.1.5 – نرم افزار قفل گذاری بر روی USB ها