Tag: 17.7.31.1

نرم افزار شناسایی و حذف برنامه های مخرب ComboFix 17.7.31.1

نرم افزار شناسایی و حذف برنامه های مخرب ComboFix 17.7.31.1
ComboFix برنامه ای رایگان می باشد که توسط آن می توانید سیستم آلوده خود به Malware ، تروجان ها و سایر بدافزارهای مخرب را اسکن نمایید و پس از یافتن ، برنامه به صورت خودکار آن ها را برای همیشه حذف می کند . این برنامه می تواند بدافزارهایی که برخی از آنتی ویروس ها […]

  • نرم افزار شناسایی و حذف برنامه های مخرب ComboFix 17.7.31.1

    ComboFix برنامه ای رایگان می باشد که توسط آن می توانید سیستم آلوده خود به Malware ، تروجان ها و سایر بدافزارهای مخرب را اسکن نمایید و پس از یافتن ، برنامه به صورت خودکار آن ها را برای همیشه حذف می کند . این برنامه می تواند بدافزارهایی که برخی از آنتی ویروس ها […]

  • نرم افزار شناسایی و حذف برنامه های مخرب ComboFix 17.7.31.1