Tag: 15.2.0

تبدیل تصاویر و PDF به متن Readiris Corporate 15.2.0

تبدیل تصاویر و PDF به متن Readiris Corporate 15.2.0
OCR که مخفف Optical Character Recognition میباشد یک تکنولوژی برای شناسایی متن های تصاویر و تبدیل آن به متن های قابل ویرایش می باشد ، Readiris نرم افزاری در این زمینست . این نرم افزار میتواند متن ها را از فایل های پی دی اف ، عکس و … تشخیص داده و دقت بالایی در […]

  • YARPP powered by AdBistro

    تبدیل تصاویر و PDF به متن Readiris Corporate 15.2.0

    OCR که مخفف Optical Character Recognition میباشد یک تکنولوژی برای شناسایی متن های تصاویر و تبدیل آن به متن های قابل ویرایش می باشد ، Readiris نرم افزاری در این زمینست . این نرم افزار میتواند متن ها را از فایل های پی دی اف ، عکس و … تشخیص داده و دقت بالایی در […]

  • YARPP powered by AdBistro

    تبدیل تصاویر و PDF به متن Readiris Corporate 15.2.0

    طاووس موزیک