Tag: 12.4

نرم افزار مدیریت و پخش آهنگ ها Helium Music Manager 12.4 Build 14735 Premium Edition

نرم افزار مدیریت و پخش آهنگ ها Helium Music Manager 12.4 Build 14735 Premium Edition

نرم افزار مدیریت و پخش آهنگ ها Helium Music Manager یک ابزار مدیریت آهنگ ها می باشد که توانایی مدیریت پخش آهنگ ، جستجو ، rip, tag, browse, rename, burn و موارد دیگری را دارد ضمن این که برای هماهنگ سازی و همگام کردن (synchronize) آهنگ های شما با دستگاه های بخش آهنگ همراه توانایی […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

نرم افزار مدیریت و پخش آهنگ ها Helium Music Manager 12.4 Build 14735 Premium Edition

نرم افزار مدیریت و پخش آهنگ ها Helium Music Manager یک ابزار مدیریت آهنگ ها می باشد که توانایی مدیریت پخش آهنگ ، جستجو ، rip, tag, browse, rename, burn و موارد دیگری را دارد ضمن این که برای هماهنگ سازی و همگام کردن (synchronize) آهنگ های شما با دستگاه های بخش آهنگ همراه توانایی […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

نرم افزار مدیریت و پخش آهنگ ها Helium Music Manager 12.4 Build 14735 Premium Edition