Tag: 1.2.0

دانلود بازی خاطرات زامبی Zombie Diary 2 Evolution 1.2.0 – اندروید

دانلود بازی خاطرات زامبی Zombie Diary 2 Evolution 1.2.0 – اندروید
در بازی Zombie Diary 2 جنگی بین انسان ها و زامبی ها درگرفته است و شما در آن آخرالزمانی را مشاهده می کنید که قهرمانان در شرف مرگ هستند و همه در تلاش برای بقا م باشند. شما در این بین موفق به زنده ماندن شده اید و هنوز دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. پس […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی خاطرات زامبی Zombie Diary 2 Evolution 1.2.0 – اندروید

    در بازی Zombie Diary 2 جنگی بین انسان ها و زامبی ها درگرفته است و شما در آن آخرالزمانی را مشاهده می کنید که قهرمانان در شرف مرگ هستند و همه در تلاش برای بقا م باشند. شما در این بین موفق به زنده ماندن شده اید و هنوز دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. پس […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی خاطرات زامبی Zombie Diary 2 Evolution 1.2.0 – اندروید

    آهنگ جدید