counter create hit

مطالب مرتبط:

اینفوگرافی: گرمایش جهانی و تاثیر آن بر محیط زیست

اینفوگرافی: گرمایش جهانی و اثر آن بر محیط زیست

محل دیجی کالا مگ: گرمایش جهانی به عنوان یک نتیجه از تاثیر مستقیم انقلاب صنعتی است. آب و هوا به طور کلی زمین برای این احتمال این است که یک تغییر بنیادی است و آن را تنها در یک منطقه خاص از زمین محدود نمی شود. آب و هوا در بسیاری از مناطق زمین باعث وقوع سیل و آنها در برخی از دیگر علل کم آبی در این پی در پی. در برخی مناطق باعث بالا آمدن آب دریاها می‌شوند و در بعضی جاها باعث کاهش حجم یخچال‌ها طبیعی.در این بین سه ناحیه از این تغییرات بیشترین اثر را می‌پذیرند. یکی از این نواحی خاورمیانه است که دچار خشکسالی‌ها و کم آبی شدید خواهد شد. پدیده‌هایی که زندگی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما بشر چه کارهایی برای کند کردن روند گرم شدن آب و هوای کره زمین می‌تواند بکند؟ برای فهمیدن این مطلب اینفوگرافیک امروز را مطالعه کنید.     گروهبان دوم ، براد LeFrenier تعجب همسر خود را در محل کار بعد از اینکه مستقر در کویت برای هشت ماه. [باری] [باری] [باری] [باری] [باری] [باری]